Ευρυθμία

Τι είναι Ευρυθμία

ΩΣ ΕΥΡΥΘΜΙΑ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ,

Ολιστική θεραπευτική θεώρηση, η οποία προσεγγίζει, την ισορροπία στα επίπεδα της υγείας, με την λελογισμένη χρήση «μέσων» που βρίσκονται ελεύθερα , κύρια, στο φυσικό μας περιβάλλον, αλλά και μέσα μας.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα, και προτάσσει , νέο τρόπο «ευ ζείν» θέτοντας «ρυθμούς αρμονίας», σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την ίδια τη φύση και το περιβάλλον , τόσο της « ζώσης πνοής » των «ανθρωπίνων χυμών», όσο και των ορθών μορίων-κυττάρων, του ανθρωπίνου σώματος.

 

 

Ποιες είναι οι βάσεις της;

Η Ευρυθμική Θεραπευτική προάγει τις αρχές, που συναντάμε στην άσκηση της ιατρικής από αρχαιοτάτων χρόνων, και σε όλους τους πολιτισμούς .

Ø Στην  Ιπποκρατική ιατρική, ήταν αποδεκτά, η επίδραση από το περιβάλλον, η διατροφή και το Ευ Ζην (παιδεία-άσκηση) του ατόμου, για την υγεία και τα επίπεδά της.

Ø Στα συστήματα της Ανατολικής ιατρικής , ομοίως θεωρούσαν το άτομο, ως ένα δυναμικό  ενέργειας, σε συνεχή διάδραση  με το περιβάλλον του.

Ø Για τον Παράκελσο ο νους ,είναι αναπόσπαστο, μέρος ουσιαστικής διαδικασίας για την σωματική υγεία.

Οι ευρυθμικοί θεραπευτές στηρίζονται στο έργο τους, σε δυο μοναδικά και απόλυτα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου σώματος,

Ø  την δύναμη της αυτοθεραπείας και,

Ø  την ικανότητα της προσαρμογής.

 Όσον δε αφορά το ψυχονοητικό επίπεδο, δύο αξίες το χαρακτηρίζουν, και έρχονται να βοηθήσουν στο θεραπευτικό αποτέλεσμα,

Ø  η ελεύθερη βούληση και

Ø  το δικαίωμα στην επιλογή!

 

Detox.gr